Kompleksowe usługi w zakresie odbioru wózków dla Urzędu Dozoru Technicznego

Oferujemy profesjonalny serwis wózków widłowych wszelkiego typu o napędzie zarówno spalinowym, elektrycznym jak i wózków paletowych – tzw. "ręcznych".

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną załogą mechaników, warsztatem naprawczym, samochodami serwisowymi oraz własnym transportem (laweta) i wózkami zastępczymi.

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godzinach 700 - 1500

Serwis Wózków Widłowych
ul. Ołowiana 3, 85-461 Bydgoszcz
tel. 52 3490693

Serwis UDT - oferta

Nasza oferta obejmuje:


Naprawy wózków

Naprawy bieżące wózków widłowych spalinowych i elektrycznych większości marek m.in.: Toyota, Nissan, Mitshubishi, Komatu, TCM, oraz produkcji polskiej ZREMB Gliwice - GPW, FUT Suchedniów - RAK, WW i bułgarskiej Balkancar - DV, EV, Record.

Remonty wózków

Oferujemy kapitalne remonty całych wózków.

Naprawy silników

Kapitalne naprawy silników Perkins 4, 3, Toyota 4Y, 5K, 2Z, 1DZ, Nissan H20, J15, Mitsubishi G43.

Skrzynie biegów

Kapitalne naprawy skrzyń biegów manualnych, automatycznych.

Obsługa UDT

Pełen zakres usług związanych z obsługą przez Urząd Dozoru Technicznego.

Serwis opon

Montaż opon pneumatycznych, pełnych przy użyciu prasy hydraulicznej.

Instalacja LPG

Montaż instalacji gazowej LPG w wózkach spalinowych pozwoli Państwu na efektywne ograniczenie kosztów użytkowania wózków.

Serwis mobilny

Samochody serwisowe – mobilne warsztaty pozwalają na naprawy u naszych Klientów.

Transport wózków

Posiadamy flotę transportową umożliwiającą transport wózków w dowolne wskazane przez Państwa miejsce.

Wynajem wózków

Wynajem wózków z operatorem na rozładunki, długoterminowe bez operatora, oraz na czas naprawy (wózki zastępcze).

Uprawnienie UDT do naprawy wózków jezdniowych.

Uprawnienie UDT do modernizacji wózków jezdniowych.

Posiadamy certyfikat na naprawy oraz modernizację wózków jezdniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Kompleksowe usługi w zakresie odbioru wózków dla Urzędu Dozoru Technicznego począwszy od opracowania dokumentacji rejestracyjnej, przeprowadzenia badań, dokonania odbioru technicznego i wydania decyzji UDT do obsługi poodbiorczej wózka w postaci okresowych przeglądów konserwacyjnych.

Więcej o przepisach UDT na stronie www.udt.gov.pl

Od lat cieszymy się zaufaniem naszych klientów i gwarantujemy Państwu pełną satysfakcję w eksploatacji wózków widłowych. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z naszą firmą prosimy o kontakt z naszym biurem lub zapraszamy do złożenia zamówienia na usługę w formie elektronicznej: formularz zamówienie usługi.

WNIOSEK

o przeprowadzenie badania technicznego wózka jezdniowego
podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia

Pobierz

Wybrane przepisy o dozorze technicznym:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu od dnia 19 sierpnia 2003 r. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240). Eksploatujący powinien pisemnie zgłosić urządzenie do badania technicznego we właściwym Oddziale UDT dołączając dokumentację określoną w § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) dla każdego wózka. Po złożeniu kompletu dokumentów, przeprowadzeniu badania technicznego i wykonaniu czynności sprawdzających zostanie wydana na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym decyzja zezwalająca na eksploatację wózka.

W związku z powyższym użytkownicy/właściciele wózków widłowych mają obowiązek:

  • zgłosić do UDT w formie wykazu wszystkie użytkowane wózki widłowe celem ich rejestracji,
  • skompletować niezbędną dokumentację techniczną i doprowadzić wózki do stanu technicznego umożliwiającego ich rejestrację,
  • prowadzić Dziennik Konserwacji wózka widłowego, oddzielnie dla każdego wózka,
  • wykonywać konserwację wózka widłowego, przez uprawnionego konserwatora.

Wózek, którego badania odbiorcze zakończyły się wynikiem negatywnym, powinien być wycofany z eksploatacji lub ponownie przedstawiony do badań odbiorczych, po przeprowadzeniu stosownych napraw.

Konserwacje wózka odebranego przez dozór techniczny może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT.